Accreditatie

Gezondheidscentrum Heer wil graag verantwoorde zorg leveren!

We hechten aan kwaliteit, en we vinden dat onze patiënten vertrouwen mogen hebben dat wij deze leveren.

Gezondheidscentrum Heer is geaccrediteerd binnen HAZO 24 door Lloyd’s Register, een nieuwe accreditatie voor 24-uurs huisartsenzorg. Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteits-en veiligheidseisen die gesteld worden aan huisartsenzorg in Nederland. Hiermee hebben we een methode voor systematisch verbeteren in onze huisartsenpraktijk.

In 2021 willen we ons extra richten op:

1. Verlagen van het aantal verwijzingen naar de specialistische GGZ 

De kosten voor de GGZ in de Heuvelland regio liggen 25% hoger dan de verwachte kosten landelijk. Er worden teveel patiënten in de specialistische GGZ  behandeld, namelijk 80%.

De ervaring leert dat veel klachten door onze praktijkondersteuner GGZ, Mirjam Zee, de praktijkondersteuners GGZ Kind&Jeugd van ZIO, en onze basis GGZ psychologe Pom Snel behandeld kunnen worden.

2. Patiëntveiligheid

Na de start van de coronacrisis begin maart heeft de praktijk moeten improviseren om veilig reguliere -en daarnaast ook veilig COVID-19 zorg te kunnen leveren. Wachtende op het vaccin en mogelijk, een 2e COVID-19 golf is er tijd om te evalueren, te leren van zaken, protocollen te ontwikkelen en extra beschermingsmaatregelen te treffen. We werken aan een draaiboek om het besmettingsgevaar binnen de praktijk van zowel patiënten als praktijkmedewerkers te garanderen. .

3. Continuïteit van zorg

Tijdens de start van de COVID periode kwam de reguliere zorg bijna tot stilstand. Daarnaast werd er een enorm beroep gedaan op de huisartsen en medewerkers om aan de vragen en zorgvraag rondom de COVID te kunnen voldoen. We werken aan een draaiboek zodat ook de reguliere zorg tijdens een mogelijke 2e COVID-19 golf gewaarborgd zal kunnen blijven.

 

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 08.00 tot 17.00 uur
Buiten kantooruren: Huisartsenpost Maastricht Heuvelland

Contact

Gezondheidscentrum Heer
Einsteinstraat 34 A 03

6227 BZ Maastricht

Telefoon: 043 3611000
Spoed: 043 3611000 (keuze 9)
Recepten: 043 3611000 (keuze 2)
Fax: 043 3617372
E-mail: consultgcheer@ezorg.nl

Nieuws

Mondkapje dragen bij bezoek praktijk

Het coronavirus is bezig aan een opmars. Voor uw en onze veiligheid draagt iedereen in onze praktijk een mondkapje. Wij verzoeken u als patiënt ook een mondkapje te dragen wanneer u onze praktijk bezoekt (dit geldt vanaf 13 jaar). Veel dank voor uw…

Lees verder

Gpinfo.nl, the English version of Thuisarts.nl

Thuisarts.nl is an independent website for health information, developed and maintained by the Dutch College of GPs. This English version contains a selection of topics from the Dutch…

Lees verder

De zorg werkt veilig in Zuid-Limburg, ook in corona-tijd

Helpt u mee?

Onze huisartsenpraktijk heeft ervoor gezorgd dat de praktijk veilig is en dat er voldoende afstand gehouden kan worden.
U kunt echter niet zomaar naar de praktijk komen, u moet eerst bellen, zodat we kunnen inschatten of er klachten zijn die bij…

Lees verder