Accreditatie

Gezondheidscentrum Heer wil graag verantwoorde zorg leveren!

We hechten aan kwaliteit, en we vinden dat onze patiënten vertrouwen mogen hebben dat wij deze leveren.

Gezondheidscentrum Heer is geaccrediteerd binnen HAZO 24 door Lloyds’s Register, een nieuwe accreditatie voor 24-uurs huisartsenzorg.
Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteits-en veiligheidseisen die gesteld worden aan huisartsenzorg in Nederland.

Hiermee hebben we een methode voor systematisch verbeteren in onze huisartsenpraktijk.

In 2019 willen we ons extra richten op:

  1. Positieve gezondheid

In het concept positieve gezondheid wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het invullen van het spinnenweb van Positieve Gezondheid helpt de patiënt inzicht te krijgen in alle deelgebieden van het leven, en draagt bij aan een goede vraagverheldering. Met de nieuwe folder kan de patiënt het spinnenweb en zijn/haar veranderwens zelf invullen. De aandacht gaat uit naar veroorzakende en/of in stand houdende factoren en/of factoren die zouden kunnen helpen bij het verhelpen van het probleem op (psycho)sociaal vlak, lichamelijke klachten, dagbesteding en zingeving.

Klik hier voor de folder.

  1. Verwijzen naar de stadspoli

De Stadspoli is een nieuwe vorm van zorg die u wordt aangeboden door de specialisten van het Maastricht UMC+ en de huisartsen in de regio. De Stadspoli’s in Maastricht zijn opgezet om u sneller te kunnen helpen. Maar ook om ervoor te zorgen dat de zorg voor u zelf en de zorg in het algemeen, goedkoper wordt.

Zie www.stadspoli.nl

  1. Medicatie voorschrijfgedrag

In Gezondheidscentrum Heer vinden we het belangrijk dat de huisartsen doelmatig voorschrijven, dat wil zeggen;” Het voorschrijfgedrag komt overeen met geldende standaarden en richtlijnen, en op een gestructureerde wijze vindt kwalitatief goede communicatie tussen huisarts en apotheker plaats”.

Elk jaar zullen er polyfarmacie gesprekken met de  apotheker plaats vinden, waarbij de medicatie van patiënten die vele medicijnen gebruiken nogmaals kritisch bekeken zal worden.

Huisartsen en praktijkondersteuners van Gezondheidscentrum Heer gaat gebruik maken van  Prescriptor, een nieuw voorschrijfprogramma, zodat er automatisch volgens de geldende richtlijnen voorgeschreven wordt.

  1. Het longformularium

Op dit moment zijn er meer dan honderdveertig opties waarmee patiënten met astma of COPD behandeld kunnen worden. Het ontwikkelen van een formularium helpt zorgverleners bij het maken van een goede keus.

Door het aantal opties ingrijpend te beperken wordt het voor zorgverleners overzichtelijker om een goede keus te maken. Door keuzes te maken is het gelukt om de prijzen omlaag te krijgen.

Het mes snijdt zo aan 2 kanten.

Bij Veilig Incident Melden (VIM) worden incidenten en bijna-incidenten binnen onze praktijk gemeld, geanalyseerd en worden verbetermaatregelen voorgesteld.
Daarnaast willen we de klachten intern naar behoren en tevredenheid afhandelen.

Bent u niet tevreden? Laat het ons dan weten. We gaan graag met u in gesprek en proberen samen met u een passende oplossing te vinden. Op deze website treft u een klachtenformulier en een patiëntenenquête aan.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 08.00 tot 17.00 uur
Buiten kantooruren: Huisartsenpost Maastricht Heuvelland

Contact

Gezondheidscentrum Heer
Einsteinstraat 34 A 03

6227 BZ Maastricht

Telefoon: 043 3611000
Spoed: 043 3611000 (keuze 9)
Recepten: 043 3611000 (keuze 2)
Fax: 043 3617372
E-mail: consultgcheer@ezorg.nl

Nieuws

Jaarlijkse griepvaccinatie

De jaarlijkse griepvaccinatie vindt dit jaar plaats op:

Vrijdag 25 oktober 2019, tijdstip wordt nog bekend…

Lees verder

Mijn kind heeft koorts!

In onze praktijk hebben wij een handig informatieboekje als kinderen koorts hebben. Klik hier.

Dit voorlichtingsboekje met een ‘stoplichtsysteem’ is door Eefje en Bont en collega’s ontwikkeld, dat huisartsen (bij de huisartsenpost) gebruiken bij de…

Lees verder

Wat moet u doen als het (aanhoudend) warm is?

Wie moeten er extra opletten?

– Kinderen (vooral zuigelingen)
– Ouderen
– Langdurig medicijngebruikers
– Mensen die buiten werken
– Sporters
– Evenementbezoekers

Klik hier voor meer…

Lees verder