Accreditatie

Gezondheidscentrum Heer wil graag verantwoorde zorg leveren!

We hechten aan kwaliteit, en we vinden dat onze patiënten vertrouwen mogen hebben dat wij deze leveren.

Gezondheidscentrum Heer is geaccrediteerd binnen HAZO 24 door Lloyd’s Register, een nieuwe accreditatie voor 24-uurs huisartsenzorg. Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteits-en veiligheidseisen die gesteld worden aan huisartsenzorg in Nederland. Hiermee hebben we een methode voor systematisch verbeteren in onze huisartsenpraktijk.

In 2021 willen we ons extra richten op:

1. Verlagen van het aantal verwijzingen naar de specialistische GGZ 

De kosten voor de GGZ in de Heuvelland regio liggen 25% hoger dan de verwachte kosten landelijk. Er worden teveel patiënten in de specialistische GGZ  behandeld, namelijk 80%.

De ervaring leert dat veel klachten door onze praktijkondersteuner GGZ, Mirjam Zee, de praktijkondersteuners GGZ Kind&Jeugd van ZIO, en onze basis GGZ psychologe Pom Snel behandeld kunnen worden.

2. Patiëntveiligheid

Na de start van de coronacrisis begin maart heeft de praktijk moeten improviseren om veilig reguliere -en daarnaast ook veilig COVID-19 zorg te kunnen leveren. Wachtende op het vaccin en mogelijk, een 2e COVID-19 golf is er tijd om te evalueren, te leren van zaken, protocollen te ontwikkelen en extra beschermingsmaatregelen te treffen. We werken aan een draaiboek om het besmettingsgevaar binnen de praktijk van zowel patiënten als praktijkmedewerkers te garanderen. .

3. Continuïteit van zorg

Tijdens de start van de COVID periode kwam de reguliere zorg bijna tot stilstand. Daarnaast werd er een enorm beroep gedaan op de huisartsen en medewerkers om aan de vragen en zorgvraag rondom de COVID te kunnen voldoen. We werken aan een draaiboek zodat ook de reguliere zorg tijdens een mogelijke 2e COVID-19 golf gewaarborgd zal kunnen blijven.

 

 

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 08.00 tot 17.00 uur
Buiten kantooruren: Huisartsenpost Maastricht Heuvelland

Contact

Gezondheidscentrum Heer
Einsteinstraat 34 A 03

6227 BZ Maastricht

Telefoon: 043 3611000
Spoed: 043 3611000 (keuze 9)
Recepten: 043 3611000 (keuze 2)
Fax: 043 3617372
E-mail: consultgcheer@ezorg.nl * * dit e-mailadres is niet bedoeld voor e-consulten

Nieuws

Uw Zorg online – per 1 december actief!

Wilt u online toegang tot uw medische gegevens?

Registreert u zich dan via Uw Zorg Online, via onze website (button patiëntenomgeving bovenin) of via de app op uw telefoon.

Met de Uw Zorg online app regelt u kosteloos en…

Lees verder

Niet verstrekken van verklaring vrijstelling mondkapjesplicht

Vanaf 1 december jl. is het in Nederland verplicht om een niet-medisch mondmasker te dragen in alle openbare en overdekte ruimtes. Indien u wegens medische redenen niet kunt voldoen aan de mondkapjesverplichting, kunt u vallen onder de…

Lees verder

Inzicht in uw medische gegevens

Sinds dit jaar zijn huisartsenpraktijken wettelijk verplicht om patiënten elektronisch toegang te geven tot hun eigen medische gegevens, klik hier. Hier vindt u o.a. een instructiefilmpje over uw medische gegevens thuis bekijken.

Wilt u online…

Lees verder