Handige app

Naast thuisarts.nl bestaat er ook een app om te beoordelen of u wel/niet naar de huisarts moet gaan.

De digitale zelftriage van ‘Moet ik naar de dokter?’ helpt mensen om zelf de verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid te nemen. De werkdruk in de zorg is hoog en de kosten stijgen door. Ruim 40% van de mensen die een dokter bezoeken hoeven daar eigenlijk helemaal niet naar toe. Als met behulp van digitale zelftriage een deel van deze bezoekers gerustgesteld kan worden en kan worden voorzien van een goed advies dan helpen wij de werkdruk in de zorg te verlagen en kosten te besparen.

Deze digitale zelftriage is als enige in Nederland gecertificeerd en veilig bevonden door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en heeft als eerste medische app een zogenaamde CE-markering verkregen. Een CE-markering geeft aan dat het product aan alle van toepassing zijnde Europese (veiligheid)regels voldoet en dat de conformiteit- en overeenstemmingprocedures zijn voltooid.