Personeelsmutaties

Per 1 augustus is Mark Franssen Herderschee gestart als praktijkondersteuner somatiek (voor 2 dagen). Mark gaat per half november 4 dagen werken. Hij vervangt Marcel Hendricx, die langdurig ziek is.

Per 1 oktober is Renée Martens gestart als doktersassistente.

Wij wensen hen veel succes en werkplezier toe!