Registratie vaccinatie in het gele vaccinatiepaspoort

Het gele vaccinatiepaspoort heeft geen officiële status als het om de covid-vaccinaties gaat. Bij het zetten van de vaccinatie geven huisartsen patiënten een registratiekaartje mee, met daarop een sticker met de informatie over het vaccin dat ze hebben ontvangen. Als patiënten dat willen en al een vaccinatiepaspoort hebben, kan die sticker ook in het vaccinatiepaspoort worden geplakt, of patiënten bewaren het hele kaartje zelf in het vaccinatiepaspoort. Dat was al zo de afgelopen maanden en dat blijft zo.

Bij het plakken van de sticker in het vaccinatiepaspoort is een paraaf van de arts voldoende. Het zetten van een stempel is niet noodzakelijk.

Als patiënten zelf het registratiekaartje dat ze al hebben gekregen goed bewaren, dan heeft dat dezelfde waarde als dat ze het in het vaccinatiepaspoort (laten) plakken.

Ondanks bovenstaande, worden praktijken veelvuldig benaderd door patiënten met de vraag waar ze een geel vaccinatiepaspoort kunnen bestellen. U kunt patiënten verwijzen naar de website van SDU.  Daarnaast biedt de app “vaccinatiepaspoort” ook een mogelijkheid tot het digitaal registreren van het vaccinatiekaartje.

Nb. Een officieel geel vaccinatiepaspoort is alleen verplicht voor landen waar een gele koorts vaccinatieverplichting geldt, i.v.m. de internationaal geldende gele koorts stempel.